Giống Ngô Tẻ Lai F1 HN45 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống Ngô Tẻ Lai F1 HN45

  • Thời gian sinh trưởng: Vụ Xuân 113-118 ngày; vụ Hè Thu 85-90 ngày; vụ Thu Đông 90-110 ngày. 
  • Năng suất: Tiềm năng năng suất cao 8-10 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Chiều cao cây 170-200 cm, chiều cao đóng bắp 80-100 cm. Lá xanh đậm, bền đến khi thu hoạch. Bắp dài 17- 22 cm, đường kính bắp 4,5- 5,5 cm, bắp đậu kín hạt, lá bi bao bắp kín. Hạt màu vàng cam đẹp, tỷ lệ kết hạt cao, hạt sâu cay. Số hàng hạt/bắp 12-16 hàng, số hạt/hàng 35- 48 hạt. Khối lượng 1000 hạt 320-350g. Chống chịu trung bình với một số loại sâu bệnh hại chính


QUY TRÌNH GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ LAI ĐƠN HN45