Giống ngô tẻ lai F1 SSC2095 - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Giống ngô tẻ lai F1 SSC2095

  • Thời gian sinh trưởng: Thời gian sinh trưởng 91-102 ngày.
  • Năng suất: Năng suất cao, ổn định, năng suất 8-11 tấn/ha.
  • Đặc điểm: Giống trung ngày, chịu nóng hạn, sạch bệnh, thích nghi rộng, hạt vàng cam, lá bi kín, hạt to nặng, chống đỗ ngã

HƯỚNG DẪN GIEO TRỒNG GIỐNG NGÔ 2095