Gạo VJ Silver Rice - Gạo an toàn - Vinaseed

Thông tin sản phẩm

Gạo VJ Silver Rice

  • Màu sắc: Trắng trong
  • Độ dẻo: Dẻo 
  • Độ thơm: Thơm hương lài
  • Đặc điểm: Gạo Indica, hạt thon và trong suốt, cơm vị đậm, rất dẻo vị đặc trưng, cơm vẫn mềm dẻo