Hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 -3: Hưởng ứng " Tuần lễ áo dài Việt Nam" năm 2023