Chuyên gia Bạch Thị Vững - PGĐ VRDC vinh dự được trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ