Vinaseed Group: Tặng quà Tết tới người nghèo, người có cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Hà Nội