Mãn nhãn đồng lúa Thiên ưu 8 thế hệ mới ở Xứ Thanh