Lịch sử cổ tức

 THỜI ĐIỂM TỶ LỆ CỔ TỨC CỔ TỨC BẰNG TIỀN CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU GHI CHÚ
 2006 19% 19%    
 2007 39% 19% 20%  
2008 22% 15% 7%  
2009 50% 18% 32%  
2010 30% 30%    
2011 30% 30%    
2012 50% 30% 20%  
 2013 30% 30%    
2014
 30% 30%
   
2015 30% 30%    
 2016 30%
30%
   


Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn