Hội đồng quản trị

Bà Trần Kim Liên - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
   Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
   Trình độ chính trị:       Cao cấp chính trị
 • 1980 - 1982: Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • 1982 - 1995: Trợ lý Giám đốc Nông trường Đồng Giao
 • 1995 - 1996: Trưởng phòng Kinh doanh XN Nông công nghiệp Đồng Giao
 • 1996 - 1997: Phó GĐ XN Nông công nghiệp Đồng Giao
 • 1997 - 1998: Phó GĐ công ty Thực phẩm XK Đồng Giao
 • 1998 - 2000: Phó GĐ công ty Vật tư và XNK – Tổng công ty Rau quả VN.
 • 2000 - 2004: Phó GĐ công ty Giống cây trồng trung ương I
 • 2015 - nay:   Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2004 - nay:   Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Bà Lê Thị Lệ Hằng - Phó Chủ tịch HĐQT
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính
 • 1999 - 2007: Chuyên viên phân tích cấp cao tại công ty quản lý Quỹ W.P.Stewart, NewYork, USA.
 • 2007 - 2010: Giám đốc khối phân tích và tư vấn đầu tư, Trợ lý Chủ tịch HĐQT công ty CP chứng khoán Sài Gòn
 • 2010 - nay: Tổng giám đốc công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM), Trợ lý Chủ tịch HĐQT công ty chứng khoán Sài Gòn, Ủy viên HĐQT công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú. Ủy viên HĐQT Công ty CP Sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu Bình Thạnh, Ủy viên HĐQT Công ty Chế biến hàng xuất khẩu Long An.
 • 2012 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giống cây trồng Trung ương.
 • 2013 - nay: Thành viên HĐQT công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN GROUP).
 • 2015 - nay: Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).

Ông Đỗ Bá Vọng - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học
 • 1993 - 1994: Phó GĐ trại Giống cây trồng TW Châu Giang – Hưng Yên
 • 1994 - 2001: Giám đốc trại Giống cây trồng TW Châu Giang – Hưng Yên
 • 2001 - 2004: Giám đốc trại Giống cây trồng TW Đồng Văn (nay là chi nhánh Hà Nam)
 • 2015 - nay: Thành viên HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2004 - nay: Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc phụ trách Khoa học kỹ thuật sản xuất và Chất lượng công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Bà Nguyễn Thị Trà My - Thành viên HĐQT
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • 1993 - 1995: Trợ lý TGĐ tại Công ty International Business Advisor
 • 1995 - 2012: Giám đốc tài chính kiêm Phó Tổng Giám đốc công ty Biomin Việt Nam
 • 2007 - nay: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty cổ phần CSC Việt Nam
 • 2013 - nay: Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN GROUP), Thành viên HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương.
 • 2016 - nay: Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần PAN Farm; Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần PAN Saladbowl.
 • 5/2018 - nay: Tổng giám đốc công ty CP Tập đoàn PAN (The PAN GROUP).
Ông Trần Đình Long - Thành viên HĐQT
Học hàm, học vị: Giáo sư, Viện sỹ,Tiến sỹ khoa học.
 • 1967 – 1968: Giảng viên Đại học Nông nghiệp I – Hà Nội
 • 1968 – 1981: Giảng viên Đại học Nông nghiệp II
 • 1981 – 1983: Thực tập sinh tại LB Nga
 • 1983 – 1993: Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng Việt Nga
 • 1993 – 2003: Phó Viện Trưởng Viện KHKT NN Việt Nam
 • 2002 – 2003: Giám đốc Trung tâm thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện KHKTNN Việt Nam
 • 2003 – Nay: Ủy viên trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ An sinh xã hội (AFV), Ủy viên trung ương quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng khoa học viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên hội đồng khoa học viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện KHKT Nông lâm nghiệp miền Núi phía Bắc, viện nghiên cứu rau quả trung ương, Trung tâm tài nguyên thực vật.
 • 2004 – nay: Thành viên HĐQT Công ty CP Giống cây trồng Trung ương, thành viên HĐQT công ty CP Tập đoàn Pan.
Ông Nguyễn Khắc Hải - Thành viên HĐQT
  
    Trình độ chuyên môn
: Thạc sỹ Luật, cử nhân QTKD
 • 2001 - 2004: Chuyên viên cao cấp Ban Pháp chế, Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.
 • 2007 - 2010: Thành Viên Ban Dự án thành lập công ty TNHH quản lý Quỹ SSI, Giám đốc pháp chế và quản lý rủi ro công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
 • 2010 - 11/2016: Phó Tổng Giám đốc công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
 • 11/2016 - nay: Thành viên HĐQT Pan Farm, Elcom, Bibica, ABT.
 • 11/2017 -  nay: Tổng giám đốc Pan Farm.
 • 11/2016 - 5/2018: Tổng giám đốc công ty cổ phần Tập đoàn PAN (The PAN GROUP), từ tháng 5/2018 - nay: Phó Tổng giám đốc The PAN GROUP.
 • 2012 - nay: Thành viên HĐQT công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
Ông Nguyễn Quang Trường - TV HĐQT, Phó Tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

2011 - 2012: Chuyên viên phân tích tài chính Cty TNHH Quản lý quỹ FPT.
2012 - 2013: Chuyên viên phụ trách khối khách hàng tổ chức - Ngân hàng Vietinbank.
2013 - 3/2017: Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư công ty CP Giống cây trồng trung ương.
2016 - nay: Thành viên HĐQT Pan Farm, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam, Thành viên BKS công ty CP Giống cây trồng Hà Tây.
4/2017 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn