Đội ngũ chuyên gia

GS.VS.TSKH Trần Đình Long
  • 1967 - 1968: Giảng viên Đại học Nông nghiệp I - Hà Nội
  • 1968 - 1981: Giảng viên Đại học Nông nghiệp II.
  • 1981 - 1983: Thực tập sinh tại LB Nga.
  • 1983 - 1993: Giám đốc trung tâm Giống cây trồng Việt Nga.
  • 1993 - 2003: Phó Viện trưởng viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
  • 2002 - 2003: Giám đốc trung tâm Thực nghiệm Đậu Đỗ - Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam.
  • 2003 - nay: Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, Ủy viên Hội đồng quản lý quỹ Chương trình và Dự án hỗ trợ an sinh xã hội (AFV), Ủy viên Trung ương quỹ Hòa Bình và Phát triển Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam, Ủy viên Hội đồng khoa học viện Cây lương thực và Cây thực phẩm, Viện Khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc, viện nghiên cứu Rau quả trung ương, Trung tâm tài nguyên thực vật.
  • 2004 - nay: Thành viên HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương, thành viên HĐQT công ty CP Tập đoàn PAN.
GS.TSKH Trần Duy Quý
Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Nguyên Viện trưởng viện Di Truyền Nông nghiệp.
PGS.TS Nguyễn Thị Trâm
Nguyên Phó Viện trưởng viện Sinh học Nông nghiệp, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Lúa – Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lúa lai.
GS.TS Đỗ Năng Vịnh
Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp
PGS.TS Nguyễn Hồng Minh
Nguyên Trưởng bộ môn di truyền và chọn giống cây trồng trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam); Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và phát triển giống rau chất lượng cao.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn