Đội ngũ chuyên gia

GS.TSKH Trần Hồng Uy
Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu Ngô, Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực chọn tạo ngô tại Việt Nam.
GS.VS.TSKH Trần Đình Long
  • Nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam kiêm Giám đốc Trung tâm thực nghiệm Đậu Đỗ. 
  • Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam. 
  • Chủ tịch Hội giống cây trồng Việt Nam, chuyên gia đậu đỗ hàng đầu Việt Nam.
GS.TSKH Trần Duy Quý
Nguyên Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, Nguyên Viện trưởng viện Di Truyền Nông nghiệp.
PGS.TS Nguyễn Thị Trâm
Nguyên Phó Viện trưởng viện Sinh học Nông nghiệp, Chủ tịch Hội đồng khoa học Viện Nghiên cứu Lúa – Trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam), Chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực lúa lai.
GS.TS Đỗ Năng Vịnh
Nguyên Phó Viện trưởng viện Di truyền Nông nghiệp
PGS.TS Nguyễn Hồng Minh
Nguyên Trưởng bộ môn di truyền và chọn giống cây trồng trường Đại học Nông nghiệp I (nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam); Giám đốc trung tâm Nghiên cứu và phát triển giống rau chất lượng cao.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn