Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Khánh Quỳnh - Trưởng Ban Kiểm soát
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.
 • 2001 - 2002: Nhân viên kinh doanh XNK công ty cổ phần Tập đoàn Sunhouse.
 • 2002 - 2004: Phụ trách mua hàng nông sản xuất khẩu khu vực Miền Trung – công ty TNHH OLAM Việt Nam.
 • 2004 - 2006: Chuyên viên tài trợ thương mại XNK – Ngân Hàng Mizuho corporate bank, chi nhánh Hà Nội.
 • 2008 - 2010: Chuyên viên phân tích đầu tư cổ phiếu công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
 • 2010 - 2014: Phó Giám đốc đầu tư công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM).
 • 2012 - nay: Trưởng Ban Kiểm soát công ty CP Giống cây trồng TW.
 • 2014 - nay: Giám đốc đầu tư công ty TNHH quản lý Quỹ SSI (SSIAM)
 • 2015 - nay: Thành viên Ban Kiểm soát công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
Bà Vũ Thị Lan Anh - Thành viên ban Kiểm soát
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh
 • 2007 - 2012: Kiểm toán viên tại Công ty TNHH Kiểm toán Ernst &Young Việt Nam
 • 2012 - 2015: Chuyên viên Kế toán cao cấp tại công ty TNHH Khai thác và chế biến khoán sản Núi Pháo (thuộc tập đoàn Masan).
 • 2015 - nay: Kế toán trưởng tại công ty cổ phần Tập đoàn PAN.
 • 2016 - nay: Q. Kế toán trưởng tại công ty cổ phần PAN Farm.
 • 4/2018 - nay: Thành viên Ban kiểm soát công ty cổ phần Giống cây trồng trung ương.
Ông Đỗ Tiến Sỹ - Thành viên Ban Kiểm soát
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Kinh tế
 • 5/2000 - 7/2000: Phó GĐ trại Giống cây trồng TW Ba Vì
 • 8/2000 - 3/2001: Phó phòng TT Kinh doanh Vinaseed.
 • 2001 - 2004: Trưởng phòng TT Kinh doanh Vinaseed.
 • 2004 - 2010: Ủy viên HĐQT, Trưởng phòng Kinh doanh XNK Vinaseed.
 • 2010 - 2012: Ủy viên HĐQT, Chủ tịch BCH Công đoàn, Giám đốc kinh doanh Vinaseed.
 • 2012 - 2016: Thành viên BKS, Chủ tịch Công đoàn, Giám đốc kinh doanh Vinaseed.
 • 2016 - nay: Thành viên BKS, Chủ tịch Công đoàn công ty CP Giống cây trồng TW; Thành viên HĐQT, Giám đốc công ty CP Giống cây trồng TW Quảng Nam.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn