Ban điều hành

Bà Trần Kim Liên
Tổng Giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, cử nhân Luật
Trình độ chính trị:       Cao cấp chính trị
 • 1980 - 1982: Giảng viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội
 • 1982 - 1995: Trợ lý Giám đốc Nông trường Đồng Giao
 • 1995 - 1996: Trưởng phòng Kinh doanh XN Nông công nghiệp Đồng Giao
 • 1996 - 1997: Phó GĐ XN Nông công nghiệp Đồng Giao
 • 1997 - 1998: Phó GĐ công ty Thực phẩm XK Đồng Giao
 • 1998 - 2000: Phó GĐ công ty Vật tư và XNK – Tổng công ty Rau quả VN.
 • 2000 - 2004: Phó GĐ công ty Giống cây trồng trung ương I
 • 2015 - nay:    Phó Chủ tịch HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2004 - nay:    Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Ông Đỗ Bá Vọng - Phó Tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Nông học
 • 1993 - 1994: Phó GĐ trại Giống cây trồng TW Châu Giang – Hưng Yên
 • 1994 - 2001: Giám đốc trại Giống cây trồng TW Châu Giang – Hưng Yên
 • 2001 - 2004: Giám đốc trại Giống cây trồng TW Đồng Văn (nay là Chi nhánh Hà Nam)
 • 2015 - nay: Thành viên HĐQT công ty CP Giống cây trồng miền Nam (SSC).
 • 2004 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng GĐ phụ trách Khoa học kỹ thuật, sản xuất và Chất lượng công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Ông Nguyễn Quang Trường - Phó Tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

2011 - 2012: Chuyên viên phân tích tài chính công ty TNHH Quản lý Quỹ FPT.
2012 - 2013: Chuyên viên phụ trách khối khách hàng tổ chức - Ngân hàng Vietinbank.
2013 - 3/2017: Giám đốc Kế hoạch và Đầu tư công ty CP Giống cây trồng trung ương.
2016 - nay: Thành viên HĐQT Pan Farm, Chủ tịch HĐQT công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao Hà Nam.
4/2017 - nay: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương.
Ông Nguyễn Hải Thọ - Phó Tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư nông nghiệp
 • 1984 - 1996: Cán bộ chỉ đạo trại Giống cây trồng TW Thường Tín, Hà Nội
 • 1996 - 2003: Phó GĐ trại Giống cây trồng TW Thường Tín, Hà Nội 
 • 2004 - 2007: Phó phòng TTKD công ty CP Giống cây trồng trung ương.
 • 2007 - 2010: Trưởng phòng Phát triển sản phẩm mới công ty CP Giống cây trồng trung ương.
 • 2010 - 2011: Giám đốc Xí nghiệp Ba Vì
 • 2011 - nay: Phó Tổng GĐ công ty CP Giống cây trồng TW kiêm Giám đốc xí nghiệp Ba Vì
Ông Phạm Trung Dũng - Phó Tổng giám đốc
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh

2001 - 2003: Nhân viên Kinh doanh công ty TNHH Kona Vietnam.
2003 - 2005: Nhân viên phòng Tổng hợp công ty CP Giống cây trồng trung ương.
2005 - 2006: Giám sát bán hàng công ty CP Pin ắc quy miền Nam.
2006 - 2009: Giảng viên khoa quản lý nhà nước về Xã hội - Học viện hành chính quốc gia.
2009 - 2010: Thư ký HĐQT công ty CP Giống cây trồng trung ương.
2010 - 2011: Phó phòng Nhân sự và Hành chính công ty CP Giống cây trồng trung ương.
2011 - 3/2017: Giám đốc Nhân sự và Hành chính công ty CP Giống cây trồng trung ương.
1/2018 - nay: Giám đốc công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp công nghệ cao Hà Nam.
4/2017 - nay: Phó Tổng giám đốc công ty CP Giống cây trồng trung ương.

Số 1 Lương Định Của - Phương Mai - Đống Đa - Hà Nội | Điện thoại: (84)4-38523294 | Fax: (84)4-38527996 | Email: nsc@vinaseed.com.vn